تبلیغات
اســـــلـام - فرائض نماز
 
اســـــلـام
فقه و تشریح اسلــام به طریقه سنی
پیام ما


بسم الله الرحمن الرحیم

از انجایی که بر همگان هویدا است کشور عزیز مان افغانستان فعلاً در یک شرایط بحرانی واقع است، چنین که مشاهده مینماییم اکثریت جوانان این کشور از آداب و رفتار های اسلامی شانه خالی کرده دارند و به طرف فحشا و انحرافات روانه هستند. پس دوستان و هم قطارات محترم و اسلام دوست بیایید دست به دست هم داده این کشور رنجدیده و مسلمان افغانستان را از این بحران ها و فحشا امروزی بیرون کرده، وظیفه ایمانی و وجدانی خود را ادا کرده و نگذاریم تا این انحرافات به پایه های بلندی اش برسد و امید داریم تا با همکاری های شما دوستان روزی برسد که یک جامعه کاملاً اسلامی داشته و هیچ فرد این ملت مسلمان از کردار و رفتار غیر اسلامی پیروی نکند.
پس لطفا اگر خود را مسلمان واقعی میخوانید پس وظیفه یک مسلمان واقعی را انجام داده و در رابطه به کاهش این فساد ها و فحشا و ساختن یک جمهوری اسلامی افغانستان نه در ظاهر بلکه در باطن کوشش لازمی از خود به خرچ بدهیم تا هم دنیا و هم آخرت مان گلزار باشد.
کسی که سپردش به بادار باشد
مثل ابراهیم آتش بر او گلزار باشد

با احترام:

مدیران : پرویز صافی و ----- روح الله ندا

اللّهم أنی أستخیرُك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم فإنك تَقْدِرُ ولا أَقَدِْر وتعلَمْ ولا أَعْلَمْ وأنت علاَّمُ الغیوب .

دعاء الاستخاره

1390/01/22 :: نویسنده : پرویز صافی

فرائض نماز

فرائض دو قسم است.

چیزهاییکه رعایت آن اولاً ضروری است و عبارت از شش چیز است که آنرا شرایط نماز نیز گویند. آنرا در نماز داخل و پابندی آن لازمی است و عبارت از هفت چیز است که آنرا ارکان نماز گویند . شرط و رکن تقریباً به معنی واحد است، البته فرق معمولی و علمی باهم دارند ولی مطلب هردو یکی است . یعنی چنین فعل یا عملی که از ترک آن بکلی باطل و غیر صحی میباشد خواهدی احدی عمداً ترک کند یا به فراموشی.

فرائض قسم اوّل

پاک بودن بدن و لباس

پاک بودن جای نماز

پوشانیدن بدن (عورت)

روی کردن سوی قبله وقت نماز

بعضی از علمأ تکبیر تحریمه را نیز از شرایط نماز شمرده است پس نزد ایشان تعداد شرایط نماز هفت است و تفصیل هر یکی ذیلاً درج است.

پاک بودن بدن و لباس-

نا پاکی و نجاست دو قسم است:

آنکه در ظاهر به نظر میرسدو آنرا حقیقی گویند.

آنکه حکمش از شرع معلوم میشود و آنرا حکمی گویند.

لباس و محل نجاست حقیقی نا پاک میشود نه از حکمی -  در نجاست حقیقی بول و غائط، خون، منی، شراب و غیره داخل است.

در نجاست خارج شدن خون یا ریم از بدن و خروج بول و ابراز باد داخل است. اشیأ مذکوره اگر چه به بدن انسان نرسند یا از بدن شسته شود باز هم انسان نا پاک میباشد.

طریق پاک شدن هر یکی از نجاست حقیقی و حکمی علیحده است. نجاست حقیقی که از خارج به بدن رسیده باشد اگر به آب بشویند بدن پاک میگردد. نجاستیکه از خود بدن خارج شده است برای پاک بودن بدن از آن دو صورت است.

هر چیزی که ناپاک علاوه از منی اگر از بدن خارج شود به وضوء گرفتن انسان پاک می شود.

در صورتیکه بعلت مجامعت یا احتلام منی خارج شود به غسل پاک میگردد  اگر منی به سبب مرضی بدون لذت مثل بول خارج شود. پس در این صورت هم بدن به وضوء پاک خواهد شد.

زنان را در ایام حیض و نفاس که خون آید پس از انقطاع خون بدن ایشان به غسل پاک میشود البته علاوه از دو خون مذکور اگر به علت مرض خون دیگر یا طوبتی خارج شود پس بدن آنها که از آن ناپاک شده است به وضوء پاک میشود.

در جائیکه آب میسر نشود تا دم خروج وقت نماز امید قوی به رسیدن آب نباشد یا به سبب مرضی استعمال آب مضر باشد پس در این صورت تیمم قائم مقام وضوء و غسل میباشد.

بیایید تا با اسلام صادق باشیم. برگرفته شده از کتاب نماز کامل، 
Let,s Be Honest With Islam.


آمار
  • تمام دیدار ها:
  • دیدار امروز :
  • دیدار دیروز :
  • دیدار این ماه :
  • دیدار ماه قبل :
  • نویسندگان :
  • مجموعه مضامین :
  • آخرین دیدار :
  • آخرین مضمون ارسالی :