تبلیغات
اســـــلـام - احکام مساجد
 
اســـــلـام
فقه و تشریح اسلــام به طریقه سنی
پیام ما


بسم الله الرحمن الرحیم

از انجایی که بر همگان هویدا است کشور عزیز مان افغانستان فعلاً در یک شرایط بحرانی واقع است، چنین که مشاهده مینماییم اکثریت جوانان این کشور از آداب و رفتار های اسلامی شانه خالی کرده دارند و به طرف فحشا و انحرافات روانه هستند. پس دوستان و هم قطارات محترم و اسلام دوست بیایید دست به دست هم داده این کشور رنجدیده و مسلمان افغانستان را از این بحران ها و فحشا امروزی بیرون کرده، وظیفه ایمانی و وجدانی خود را ادا کرده و نگذاریم تا این انحرافات به پایه های بلندی اش برسد و امید داریم تا با همکاری های شما دوستان روزی برسد که یک جامعه کاملاً اسلامی داشته و هیچ فرد این ملت مسلمان از کردار و رفتار غیر اسلامی پیروی نکند.
پس لطفا اگر خود را مسلمان واقعی میخوانید پس وظیفه یک مسلمان واقعی را انجام داده و در رابطه به کاهش این فساد ها و فحشا و ساختن یک جمهوری اسلامی افغانستان نه در ظاهر بلکه در باطن کوشش لازمی از خود به خرچ بدهیم تا هم دنیا و هم آخرت مان گلزار باشد.
کسی که سپردش به بادار باشد
مثل ابراهیم آتش بر او گلزار باشد

با احترام:

مدیران : پرویز صافی و ----- روح الله ندا

اللّهم أنی أستخیرُك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم فإنك تَقْدِرُ ولا أَقَدِْر وتعلَمْ ولا أَعْلَمْ وأنت علاَّمُ الغیوب .

دعاء الاستخاره

1390/01/22 :: نویسنده : پرویز صافی

احکام مساجد

اموریکه در مسجد مکروه یا حرام است ذیلاً با تفصیل ذکر میگردد:


1.    شخصیکه احتیاج به غسل داشته باشد یعنی جنب است یا از اینکه دارای حیض یا نفاس است داخل شدن ایشان د رمسجدحرام است. دیوانه یا طفلیکه گمان غالب میرود که مسجد از داخل شدن او به جنابت آلوده میگردد  داخل کردنش نیسز در مسجد حرام است.

2.    بردن چیز ناپاک در مساجد یا استعمال روغن و نفت و غیره نجس و در مسجد ناجائز است.

3.    در مسجد بول و براز نمودن حجامت (خون کشیدن) و مجامعت و مقاربت حرام است، خانه زیر زمینی مسجد و سقف آن در حکم مسجد است.

4.    در مسجد جنگ و جدال زد و خورد، شور و شغب، دشـــــنام و بدگوئی گناه شدید است.

5.    در مسجد اب دهان و بلغم انداختن و وضوء گرفتن ناجائز است اگرچه آب مستعمل در ظرفی جمع شود.

6.    در مسجد معاملات دینوی و سخن دنیا ممنوع است. ذکر و تلاوت قرآن، دعاء و استغفار به صدای بلند در مسجد نیز خلاف سنت است.

7.    آوردن میت در مسجد و بر او نماز خواندن مکروه است، البته اگر جنازه و امام و چندی از مقتدیها خارج از مسجد  و اکثر مردم در داخل مسجد باشند جائز است.

8.    مساجد را عبورگاه مردم ساختن  جائز نیست. درهای مسجد را قفل زدن هم ممنوع است و اگر محافظت آن مطلوب است باید خادمی متعین کرده شود.

9.    خوردن و آشامیدن چیزی بدبو در جیب گذاشتن و به مسجد آمدن درست نیست و لباس چرکین و پوسیده پوشیدن و با حالیکه عرق کرده به مسجد آمدن نیز صحیح نیست.

10.                      در مسجد اشعار خواند و خوراک خوردن و خوابیدن صحیح نیست . البته مرد معتکف و مسافر را خوردن و خوابیدن در مسجد جائز است.

11.                      بچه ها را تعلیم قرآن با جرت درمسجد هم صحیح نیست.

12.                      هر عمل و حرکتی که در مسجد موجب اذیت نماز خواندن شود یا در عبادت آنها خللی واقع گردد ناجائز است.

 

اعمالیکه در مسجد انجام میگیرد

1.    وقتیکه دارد مسجد میشود اگر وقت ظهر، عصر و عشاء است و دو رکعت تحّیته المسجد بخوانیدپس از آن قبل از فرض سنّت ها را بخواند. و اگر توفیق و همت شامل حال گردد اوقات زائده را بنوافل یا تلاوت قرآن مشغول سازید یا هرورد و وظیفهء که دارید بخوانید یا درود بخوانید و اگر چیزی یاد ندارد (اللّه، اللّه و سبحان اللّه و یاهم الحمداللّه) بگوئید و اگر هیچ عملی بجا نیاوردید اقلاً با ادب و دو زانو روی به قبله بنشینید.

2.    بر گردن نمازیها سوار شده جلو نروید بلکه هر جا که محلّی میسر شود بنشینید از جلو کسیکه مشغول نماز خواند است رد نشوید.

3.    انجام نکاه و ازدواج در مسجد جائز است.

 

متفرقات

1.    استعمال اسباب یک مسجد به مسجد  دیگر جائز نیست.

2.    در هیچ کار یا محلی از مسجد نباید پول حرام را خرچ کنند.

3.    نباید مساجد را بر مبنای پارتی بازی و فرقه داری تقسیم نمایند پس چنین مساجد خانهء خدا نیست بلکه خانهء محل  و فرقه پرستان است.

4.    طبقات مختلف مسلمین در هر مسجدی جهت عبادت حدا استحقاق یکنواخت دارند بشرطیکه اعمال و حرکات بعض شان موجب انتشار فساد و فتنه نشود.

5.    شرعاً در مساجد بحث و مباحثه و مناظره اصلاً جواز ندارد. وعظ و سخن رانی ای که بین مسلمین ایجاد عناد و نفاق کند و مبنی بر روایات غلط و خطا باشد نیز شرعاً غیر مجاز است.

6.    یاداشت: احکام و آداب مشروح و مفصل مساجد را از کتب بزرگ میتوان استفاده کرد.

بیایید تا با اسلام صادق باشیم.
Let,s Be Honest With Islam.


آمار
  • تمام دیدار ها:
  • دیدار امروز :
  • دیدار دیروز :
  • دیدار این ماه :
  • دیدار ماه قبل :
  • نویسندگان :
  • مجموعه مضامین :
  • آخرین دیدار :
  • آخرین مضمون ارسالی :