تبلیغات
اســـــلـام - احکام و آداب مساجد
 
اســـــلـام
فقه و تشریح اسلــام به طریقه سنی
پیام ما


بسم الله الرحمن الرحیم

از انجایی که بر همگان هویدا است کشور عزیز مان افغانستان فعلاً در یک شرایط بحرانی واقع است، چنین که مشاهده مینماییم اکثریت جوانان این کشور از آداب و رفتار های اسلامی شانه خالی کرده دارند و به طرف فحشا و انحرافات روانه هستند. پس دوستان و هم قطارات محترم و اسلام دوست بیایید دست به دست هم داده این کشور رنجدیده و مسلمان افغانستان را از این بحران ها و فحشا امروزی بیرون کرده، وظیفه ایمانی و وجدانی خود را ادا کرده و نگذاریم تا این انحرافات به پایه های بلندی اش برسد و امید داریم تا با همکاری های شما دوستان روزی برسد که یک جامعه کاملاً اسلامی داشته و هیچ فرد این ملت مسلمان از کردار و رفتار غیر اسلامی پیروی نکند.
پس لطفا اگر خود را مسلمان واقعی میخوانید پس وظیفه یک مسلمان واقعی را انجام داده و در رابطه به کاهش این فساد ها و فحشا و ساختن یک جمهوری اسلامی افغانستان نه در ظاهر بلکه در باطن کوشش لازمی از خود به خرچ بدهیم تا هم دنیا و هم آخرت مان گلزار باشد.
کسی که سپردش به بادار باشد
مثل ابراهیم آتش بر او گلزار باشد

با احترام:

مدیران : پرویز صافی و ----- روح الله ندا

اللّهم أنی أستخیرُك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم فإنك تَقْدِرُ ولا أَقَدِْر وتعلَمْ ولا أَعْلَمْ وأنت علاَّمُ الغیوب .

دعاء الاستخاره

احکام و آداب مساجد

طبق فرمائش گرامی رسول اکرام صلی الله علیه و سلم مساجد در واقع:

(الف) خانهء حق سبحانه است

(ب) خانهء آخرت است

(ج) باغهای بهشت

از این جههت هر مسلمان را لازم است که خانه های خداوند متعال را توقیر و احترام و اکرام منحصر در این است که مساجد برای چه مطالب و مقاصدی بنأ شده اند باید فقط همان مقاصد را مسلمین در نظر گرفته و مورد توجه خویش قرار دهند علاوه از آن نباید مساجد را محل انجام هیچ امری من الامور سازند.

و از فرمائش رسول اکرم علیه التحتیته والتسلیم و طرز عمل صحابه کرام رضـ فقط این قدر بثبوت رسید است که مساجد را پاک و تمیز باید نگاهداشت و وسیلهء خوشبو و عود معطر سازند.

امّا مساجد را بآئینه و شیشه مزین ساختن و مثل عروسی آراستن نه مورد پسند این حضرات بوده و نه در شروع اسلام اجازهء ازین امر هست و در مواقع مخصوص نیز در مسجد چراغانی نمودن شرعاً غیر مجاز است و بدین صورت که امروزه مردم مساجد را زینت و آرایش میدهند از نظر شرع مقدس اصلاً وسعتی معلوم نمیگردد بنابرین اگر این گونه تزئئن و آرایشی از اموال موقوفه مسجد به عمل آید قطعاً جائز نیست و اگر یکی از حبیب خود و مال حلال و طیب خویش چنین عمل را انجام دهد اسراف است.

مراتب مساجد

از نظر رتبه و مقام از تمام مساجد دنیا مسجد حرم اعلی وارفع است، ثواب یک نماز در آن برابر ثواب صد هزار نماز میباشد بعد از آن درجه و رتبهء مسجد نبوی علی صاحبه الصلوات و السلام و مسجد اقصی (بیت المقدس) است.

نماز در هر یکی از این دو مسجد ثواب پنجاه هزار نماز را دارد. و برای نماز خواندن در این سه مسجد شرعاً سفر هم جائز است و پس از این مساجد درجه مسجد جامع شهر است که ثواب نماز در آن برابر پنج صد نماز است و پس از آن رتبه مسجد محله است که ثواب نماز در آن برابر بیست و پنج نماز است.

 

آداب مساجد

از همه مقدم و مهمتر از آداب مساجد این است که بنأ مساجد برای چه اعمالی شده است باید همان اعمال در آن انجام گردد، دوم اینکه هرگاه اراده مسجد کند از منزل خود تا حالت کامل و وضو بجا آورده و سوی مسجد روانه شود. انتظام وضو و غسل امروزی که در مساجد ما مروج است در عهد مبارک حضرت رسول صلی اللّه علیه وسلم نبوده و نه آن حضرت اهتمام چنین امری را فرموده است و در عهد حاظر هم در مساجد دیار مقدسه همچنین رسم و رواجی وجود ندارد.

سوم اینکه با نهایت وقار و سکون و طمانیت و رفتار متوسطه سوی مسجد روانه شود، برای اینکه کسی که به نیت نماز و عبادت سوی مسجد میرود به هر قدمی مستحق ده نیکی خواهد شد.

چهارم آنکه فقط با اراده عبادت خداوند متعال به مسجد رود همینکه وارد مسجد کردیده مشغول عبادت شود.

پنجم اینکه در مسجد از امور ناجائز و مکروه و حرفهای لهو و بیهوده به طور کلی اجتناب کند.

ششم اینکه هرگاه وارد مسجد شود اول دو رکعت تحّتیه المسجد بخواند به شرطیکه به وقت مکروه نباشد و جماعت هم نه ایستاده است.

هفتم اینکه وقت دخول مسجد و خروج از آن دعاهای ذیل را بخواند و هنگام دخول پای راست را مقدم کند و وقت خروج از مسجد پای چپ را مقدم دارد.

بیایید تا با اسلام صادق باشیم. برگرفته شده از کتاب نماز کامل، 
Let,s Be Honest With Islam.


آمار
  • تمام دیدار ها:
  • دیدار امروز :
  • دیدار دیروز :
  • دیدار این ماه :
  • دیدار ماه قبل :
  • نویسندگان :
  • مجموعه مضامین :
  • آخرین دیدار :
  • آخرین مضمون ارسالی :