تبلیغات
اســـــلـام - تیمم و طریقه آن
 
اســـــلـام
فقه و تشریح اسلــام به طریقه سنی
پیام ما


بسم الله الرحمن الرحیم

از انجایی که بر همگان هویدا است کشور عزیز مان افغانستان فعلاً در یک شرایط بحرانی واقع است، چنین که مشاهده مینماییم اکثریت جوانان این کشور از آداب و رفتار های اسلامی شانه خالی کرده دارند و به طرف فحشا و انحرافات روانه هستند. پس دوستان و هم قطارات محترم و اسلام دوست بیایید دست به دست هم داده این کشور رنجدیده و مسلمان افغانستان را از این بحران ها و فحشا امروزی بیرون کرده، وظیفه ایمانی و وجدانی خود را ادا کرده و نگذاریم تا این انحرافات به پایه های بلندی اش برسد و امید داریم تا با همکاری های شما دوستان روزی برسد که یک جامعه کاملاً اسلامی داشته و هیچ فرد این ملت مسلمان از کردار و رفتار غیر اسلامی پیروی نکند.
پس لطفا اگر خود را مسلمان واقعی میخوانید پس وظیفه یک مسلمان واقعی را انجام داده و در رابطه به کاهش این فساد ها و فحشا و ساختن یک جمهوری اسلامی افغانستان نه در ظاهر بلکه در باطن کوشش لازمی از خود به خرچ بدهیم تا هم دنیا و هم آخرت مان گلزار باشد.
کسی که سپردش به بادار باشد
مثل ابراهیم آتش بر او گلزار باشد

با احترام:

مدیران : پرویز صافی و ----- روح الله ندا

اللّهم أنی أستخیرُك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم فإنك تَقْدِرُ ولا أَقَدِْر وتعلَمْ ولا أَعْلَمْ وأنت علاَّمُ الغیوب .

دعاء الاستخاره

تیمم

جاییکه آب نباشد یا استعمال آن سخت مضر باشد در چنین حال تیمم قایم مقام وضؤ و غسل میباشد چنانکه بدن به وضؤ و غسل پاک میگردد هم چنین به تیمم پاک میشود.

تیمم

·   در وضؤ و غسل نیت ضروری نیست لذا اگر کسی بدون اراده ی وضؤ هنگام بارندگی چنان تر شود که تمام اعضای وضؤ وی شسته گردد یا در حوض و نهری غوطه زند و کلیه ی ارکان و فرض وضو انجام گیرد پس وضؤ و غسل او صحیح میباشد بر خلاف تیمم که در این نیت ضروری است. نام بردن وضؤ و غسل در نیت ضروری نیست بلکه نیت پاک بودم لازم است.

·    به یک تیمم گذاردن نماز اوقات متعدد جایز است به شرط بقاء عذر.

تیممیکه به نیت قرائت قرآن مجیید کرده شود با آن تیمم، نماز خواندن جایز نیست. هرچند ناقص وضؤ و غسل است ناقص تیمم است و پایان رسیدن عذر هم تیمم می شکند.

 طریق تیمم نمودن:

اول هردو دست را بر زمین پاک زده و بر صورت خود بمالد ( اگر بر دستهایش خاک چسپیده است آنرا بتکاند ) باز دوباره دستها را بر زمین زده و هر دو دست را با هردو آرنج بخوی بمالد که نقطه ای هم از آن بدن مسح نماند اگر انگشتر در دست داشته باشد آنرا باید کشید و یا بجلو یا عقت تکان داده و زیر آنرا با انگشتان بمالد و انگشتها را خلال نماید و ریش را نکند.

بر هر چیزیکه از جنس زمین باشد تیمم جایز است، خواه خام باشد یا پخته چه بر آن باشد یا نه سنگ، گچ و آهک آجر سرمه ی ظروف گلی، دیوار و غیره.

·   بر خاکستر تیمم جایز نیست و بر چیز هاییکه غیر از جنس زمین باشند اگر بر آنها گردو غبار باشد تیمم جایز است.

بیایید تا با اسلام صادق باشیم. برگرفته شده از کتاب نماز کامل، 
Let,s Be Honest With Islam.


آمار
  • تمام دیدار ها:
  • دیدار امروز :
  • دیدار دیروز :
  • دیدار این ماه :
  • دیدار ماه قبل :
  • نویسندگان :
  • مجموعه مضامین :
  • آخرین دیدار :
  • آخرین مضمون ارسالی :